آزمایش میلگرد

متداول‌ترین تست‌ها و آزمایش‌های میلگرد کدامند؟

همانطور که می‌دانید میلگرد و بتن اصلی‌ترین عناصر پایه‌ریزی یک ساختمان هستند. بنابراین کیفیت و مطلوب بودن میلگرد و بتن نقش مهمی در کیفیت و استحکام ساختمان دارد. به همین...

ادامه مطلب